സുബിക്ഷ | Subiksha – Manorama Online

മോഡലിങ് കരിയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തു
അന്നക്കൊടി എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലൂടെ അഭിനയരംഗത്ത് എത്തി
ഒളിപ്പോര് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു
എടിഎം 'എനി ടൈം മണി', ഗേൾസ്, ഗോലി സോഡ 2, യാർ ഇവർഗൽ എന്നിവ പ്രധാന ചിത്രങ്ങൾ

source

Leave a Comment

Scroll to Top