സഞ്ചന സാരഥി | Sanjana Sarathy – Manorama Online

2019 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തുപ്പാക്കി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം
നിരവധി പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു
എന്നൈ നോക്കി പായും തോട്ട എന്ന ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു
ടൈം എന്നാ ബോസ് എന്ന വെബ് സീരീസിന്റെയും ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്

source

Leave a Comment

Scroll to Top