നേഹ മാലിക് | Neha Malik – Manorama Online

മോഡലിങ് കരിയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തു
ദുബായ് ഫാഷൻ വീക്കിലും ബാങ്കോക്ക് ബീച്ച് ഫാഷൻ വീക്കിലും പങ്കെടുത്തു
ഭൻവാരി കാ ജാൽ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബോളിവുഡിൽ അരങ്ങേറ്റം
റാധൂപ് മേ നാ ചൽ എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ ഏറെ ജനപ്രീതി നേടി

source

Leave a Comment

Scroll to Top