ദിവ്യാങ്കന ജെയിൻ | Divyangana Jain – Manorama Online

മോഡലിങിലൂടെ കരിയർ ആരംഭിച്ചു
ഏക് റിഷ്താ ഐസാ ഭി എന്ന സീരിയലിലൂടെ ടെലിവിഷൻ അരങ്ങേറ്റം
സത്രാംഗി സസുരാൽ, ഗംഗ, ദേവ് 2 എന്നിവ ശ്രദ്ധേയമായ സീരിയലുകൾ
2019 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കാതൽ മട്ടും വേണ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമ അരങ്ങേറ്റം

source

Leave a Comment

Scroll to Top