അനിത്ര നായർ | Anithra Nair – Manorama Online

മോഡലിങ് രംഗത്ത് നിന്ന് അഭിനയ രംഗത്ത് എത്തി
പബ്‌ജി മൂവി: പൊള്ളാദ ഉലഗിൽ ബയങ്കര ഗെയിം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം
പൊള്ളാദ ഉലഗിൽ ബയങ്കര ഗെയിമിലെ പ്രകടനം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു
2022 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പൗഡർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം ചെയ്തു

source

Leave a Comment

Scroll to Top